Thursday 17 Mar - Thursday 17 Mar

IMA Finland ry Vuosikokous 

Torstaina 17.3. 

Kello 17-19 / Teamsissä

Varsinainen kutsu lähetetään jäsenistölle kuukautta ennen.